Verset 1.2/๐Ÿ“–๐Ÿชถ Goddess Altered Tensions ๐ŸŒฒ๐ŸŒฟ๐ŸŒณ & Fragments Illusions from Twilight๐ŸŒ…๐ŸŒ‡/ ©Copyright & Law

Goddess Altered Tensions ๐ŸŒฒ๐ŸŒฟ๐ŸŒณ & Fragments Illusions from Twilightย ๐ŸŒ…๐ŸŒ‡Verset 1.2/๐Ÿ“–:

๐ŸŽฌ๐ŸŽฅ๐ŸŽž๏ธ"Goddess Altered Tensions๐ŸŒฒ๐ŸŒฟ๐ŸŒณ& Fragments Illusions from Twilightย  "๐ŸŽž๏ธ๐ŸŽฅ๐ŸŽฌ

https://youtu.be/cchUr6v7p-U


๐Ÿ‘€ ๐‘ฏ๐’†๐’š๐Ÿ‘‰ ๐’˜๐’‰๐’‚๐’• ๐’‚๐’“๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’…๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‰๐’†๐’“๐’†? ๐’€๐’†๐’‚๐’‰ ๐’Š๐’•'๐’” ๐’Ž๐’† ๐Ÿ™‚ , ๐‘ฐ'๐’Ž ๐‘ฐ๐‘ณ๐‘จ ๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜Ž, ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’˜๐’†'๐’“๐’† ๐’๐’๐’• ๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’•๐’ ๐’”๐’๐’†๐’†๐’‘, ๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’Š๐’•'๐’” ๐’๐’๐’• ๐’‡๐’๐’“ ๐‘ญ๐’“๐’‚๐’ˆ๐’Š๐’๐’†๐’”...


๐‘ช๐’๐’Ž๐’† ๐’๐’


๐‘พ๐’‰๐’‚๐’• ๐’‚๐’“๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’…๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‰๐’†๐’“๐’†, ๐’‚๐’ˆ๐’‚๐’Š๐’ ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’‘๐’‚๐’ˆ๐’† ๐Ÿ“™ ๐Ÿ“–, ๐’•๐’–๐’“๐’ ๐’Š๐’•, ๐’…๐’๐’'๐’• ๐’ƒ๐’† ๐’‚๐’‡๐’“๐’‚๐’Š๐’…, ๐‘ฐ'๐’Ž ๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’•๐’ ๐’•๐’†๐’๐’ ๐’š๐’๐’– ๐’Š๐’•. ๐‘จ๐’” ๐‘ฐ ๐’˜๐’‚๐’” ๐’•๐’†๐’๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’๐’– ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’”๐’Œ๐’‚๐’•๐’† ๐Ÿ›น , ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’„๐’“๐’‚๐’›๐’š ๐’”๐’•๐’“๐’†๐’†๐’•๐’” ๐’๐’‡ ๐‘บ๐’Š๐’๐’Š๐’„๐’๐’๐’† ๐‘ฝ๐’‚๐’๐’๐’†๐’š ๐Ÿšต โ›ฐ๏ธ, ๐’Š ๐’…๐’Š๐’…๐’'๐’• ๐’„๐’‰๐’๐’๐’”๐’† ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’ƒ๐’Š๐’•๐’–๐’Ž๐’†๐’๐’”, ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’„๐’๐’Š๐’๐’„๐’Š๐’…๐’†๐’๐’„๐’†, ๐’š๐’๐’– ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’–๐’๐’…๐’†๐’“๐’”๐’•๐’‚๐’๐’… ๐’๐’‚๐’•๐’†๐’“. ๐’€๐’†๐’‚๐’‰ ๐’•๐’‰๐’‚๐’•'๐’” ๐’Ž๐’š ๐’”๐’•๐’๐’“๐’š, ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’‡๐’–๐’„๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’”๐’•๐’๐’“๐’š, ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐Ÿ๐Ÿ”.๐ŸŽ๐Ÿ‘.๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–, ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’…๐’‚๐’•๐’† ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’†๐’… ๐’†๐’—๐’†๐’“๐’š๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’ ๐’Ž๐’š ๐’๐’Š๐’‡๐’†. ๐‘บ๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’Š๐’Ž๐’†๐’” ๐‘ฐ ๐’˜๐’๐’๐’…๐’†๐’“, ๐’”๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’Š๐’Ž๐’†๐’” ๐‘ฐ ๐’˜๐’๐’๐’…๐’†๐’“... ๐‘พ๐’† ๐’๐’๐’๐’š ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’๐’๐’† ๐’๐’Š๐’‡๐’†, ๐’‚๐’” ๐’•๐’‰๐’๐’”๐’† ๐’„๐’“๐’‚๐’›๐’š ๐’”๐’•๐’‚๐’“๐’” ๐ŸŒŸ ๐’Ž๐’–๐’”๐’Š๐’„๐’Š๐’‚๐’๐’” ๐’๐’ ๐‘ฏ๐’๐’๐’๐’š๐’˜๐’๐’๐’… ๐‘ฉ๐’๐’–๐’๐’†๐’—๐’‚๐’“๐’… ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’Š ๐’‚๐’Ž ๐’๐’๐’• ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐‘ฏ๐’๐’๐’๐’š๐’˜๐’๐’๐’… ๐’ƒ๐’๐’–๐’๐’†๐’—๐’‚๐’“๐’…, ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’๐’• ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’•๐’‰๐’†๐’‚๐’•๐’†๐’“๐’” ๐’‚๐’• ๐‘ต๐’€๐‘ช ๐‘ฉ๐’“๐’๐’‚๐’…๐’˜๐’‚๐’š ๐ŸŽญ๐ŸŽฉ.


๐‘ฏ๐’†๐’š, ๐’…๐’ ๐’š๐’๐’– ๐’“๐’†๐’‚๐’๐’๐’š ๐’˜๐’‚๐’๐’• ๐’•๐’ ๐’Œ๐’๐’๐’˜ ๐’˜๐’‰๐’ ๐’ˆ๐’๐’๐’… ๐‘ถ๐’๐’… ๐‘พ๐’Š๐’๐’๐’š ๐’Š๐’” ๐Ÿ‘ด๐Ÿป๐Ÿ˜Ž? ๐‘ฏ๐’† ๐’˜๐’‚๐’” ๐’‚๐’ ๐’๐’๐’… ๐’‡๐’“๐’Š๐’†๐’๐’… ๐’‚๐’๐’… ๐’”๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’Š๐’Ž๐’†๐’”, ๐’”๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’Š๐’Ž๐’†๐’” ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’‚ ๐’‡๐’“๐’Š๐’†๐’๐’…, ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’”๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’Š๐’Ž๐’†๐’”. ๐‘ซ๐’๐’'๐’• ๐’•๐’“๐’š ๐’•๐’ ๐’–๐’๐’…๐’†๐’“๐’”๐’•๐’‚๐’๐’…, ๐’Š๐’•'๐’” ๐’ˆ๐’๐’๐’…, ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’๐’… ๐‘พ๐’Š๐’๐’๐’š ๐Ÿ˜Ž, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’๐’… ๐’ƒ๐’†๐’‚๐’–๐’•๐’Š๐’‡๐’–๐’ ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ”๐Ÿ• ๐‘พ๐’Š๐’๐’„๐’‰๐’†๐’”๐’•๐’†๐’“ ๐‘ฉ๐’“๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’” ๐‘ช๐’‰๐’†๐’—๐’š. ๐‘บ๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’Š๐’Ž๐’†๐’” ๐’˜๐’† ๐’…๐’Š๐’”๐’‚๐’ˆ๐’“๐’†๐’† ๐’๐’ ๐’”๐’๐’Ž๐’†๐’” ๐’”๐’–๐’ƒ๐’‹๐’†๐’„๐’•๐’”, ๐’‚๐’๐’… ๐’˜๐’† ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’๐’–๐’“ ๐’˜๐’‚๐’š ๐’๐’‡ ๐’†๐’™๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’–๐’“๐’”๐’†๐’๐’—๐’†๐’” ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰๐’๐’–๐’• ๐’ˆ๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’๐’ ๐’‡๐’‚๐’“, ๐’š๐’๐’– ๐’Œ๐’๐’๐’˜, ๐’•๐’‰๐’‚๐’•'๐’” ๐’๐’Š๐’‡๐’†.ย ๐’€๐’†๐’‚๐’‰, ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’‡๐’–๐’„๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’‡๐’†, ๐’”๐’๐’Ž๐’† ๐’ˆ๐’Š๐’—๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’‡๐’Š๐’๐’ˆ๐’†๐’“๐’” ๐Ÿ–• ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’” ๐’…๐’ ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’—๐’† ๐’๐’‚๐’๐’…๐’”, ๐’š๐’†๐’‚๐’‰ ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’•๐’“๐’‚๐’Š๐’•๐’๐’“๐’” ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿ‘€..


๐’€๐’†๐’‚๐’‰, ๐’ˆ๐’๐’๐’… ๐’๐’๐’… ๐‘พ๐’Š๐’๐’๐’š๐Ÿ‘ด๐Ÿป, ๐’‚ ๐’ˆ๐’–๐’š, ๐’‚ ๐’๐’†๐’ˆ๐’†๐’๐’… ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’„๐’๐’–๐’๐’•๐’“๐’š, ๐’…๐’“๐’Š๐’—๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’๐’๐’† ๐’Š๐’ ๐’‰๐’Š๐’” ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ”๐Ÿ• ๐‘ช๐’‰๐’†๐’—๐’š ๐‘ฐ๐’Ž๐’‘๐’‚๐’๐’‚, ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’๐’๐’ˆ ๐’“๐’๐’‚๐’… ๐Ÿ”๐Ÿ” ๐’”๐’•๐’๐’‘๐’‘๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’š ๐’•๐’š๐’‘๐’† ๐’๐’‡ ๐’ˆ๐’‚๐’” ๐’”๐’•๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ โ›ฝ๐Ÿ”. ๐‘ณ๐’†๐’ˆ๐’†๐’๐’…๐’” ๐’”๐’‚๐’š ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’‰๐’† ๐’˜๐’‚๐’๐’•๐’†๐’… ๐’•๐’ ๐’„๐’๐’๐’’๐’–๐’†๐’“ ๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’๐’… ๐‘ฎ๐’“๐’†๐’‚๐’• ๐‘พ๐’‰๐’Š๐’•๐’† ๐‘ต๐’๐’“๐’•๐’‰, ๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’“๐’†๐’… ๐’๐’†๐’‚๐’‡ ๐’๐’ ๐’‚ ๐’˜๐’‰๐’Š๐’•๐’† ๐’ƒ๐’‚๐’„๐’Œ๐’ˆ๐’“๐’๐’–๐’๐’… ๐Ÿ ๐’‚๐’๐’ ๐’ƒ๐’š ๐’‰๐’Š๐’Ž๐’”๐’†๐’๐’‡, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’๐’๐’๐’š ๐Ÿ๐’™ ๐’‹๐’–๐’“๐’Š๐’”๐’„๐’‚๐’ ๐‘ญ๐’–๐’†๐’ โ›ฝ ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’๐’๐’š ๐Ÿ๐’™ ๐‘ป๐’‚๐’๐’Œ. ๐‘ฐ๐’•'๐’” ๐’•๐’“๐’–๐’†๐Ÿ‘ˆ๐Ÿ‘€, ๐’–๐’๐’…๐’†๐’“ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’”๐’–๐’๐’”๐’†๐’• ๐ŸŒ‡ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’Ž๐’–๐’”๐’Š๐’„๐’” ๐’Ž๐’†๐’๐’๐’…๐’Š๐’†๐’” ๐’‡๐’“๐’๐’Ž ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐‘น๐’‚๐’…๐’Š๐’ ๐‘ช๐’‰๐’‚๐’๐’๐’†๐’ ๐‘จ๐’Ž๐’ƒ๐’Š๐’†๐’๐’• ๐Ÿ”‰๐Ÿ“ป. ๐‘จ๐’” ๐’•๐’‰๐’† ๐‘ด๐’†๐’๐’” ๐‘ฐ๐’ ๐‘ฉ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐Ÿคต, ๐‘จ๐’ˆ๐’†๐’๐’• ๐‘ฒ๐Ÿ˜Ž๐Ÿšจ ๐’‚๐’๐’… ๐‘จ๐’ˆ๐’†๐’๐’• ๐‘ฑ ๐Ÿ˜Ž๐Ÿšจ ๐’”๐’‚๐’Š๐’… , ๐’‰๐’† ๐’˜๐’‚๐’” ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’•๐’“๐’†๐’†๐’• ๐’‚๐’๐’… ๐’‚ ๐’‡๐’–๐’๐’๐’š (๐’”๐’•๐’“๐’‚๐’๐’ˆ๐’†) ๐‘ช๐‘ฌ๐‘ถ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‰๐’Š๐’” ๐’ƒ๐’Š๐’ˆ ๐’‚๐’Š๐’“๐’‘๐’๐’‚๐’๐’† ๐’”๐’๐’†๐’†๐’—๐’† โœˆ๏ธ, ๐’•๐’๐’๐’… ๐’‰๐’Š๐’Ž, ๐’š๐’๐’– ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿ‘‰ ๐‘ฐ ๐‘พ๐‘จ๐‘ต๐‘ป ๐’€๐‘ถ๐‘ผ ๐‘ณ๐’Š๐’Œ๐’† ๐‘ผ๐’๐’„๐’๐’† ๐‘บ๐’‚๐’Ž ๐ŸŽฉ!!! . ๐‘ป๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’‚๐’“๐’† ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’๐’†๐’ˆ๐’†๐’๐’…๐’”.


๐’€๐’†๐’‚๐’‰ ๐’˜๐’†๐’๐’„๐’๐’Ž๐’† ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’‚๐’Ž๐’Š๐’๐’š ๐’๐’‡ ๐’‡๐’๐’–๐’๐’…๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Ž๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’‚๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’”


๐’€๐’†๐’‚๐’‰ ๐’”๐’‚๐’„๐’“๐’†๐’… ๐‘พ๐’Š๐’๐’๐’š, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’‰๐’Š๐’” ๐’‹๐’๐’Œ๐’†๐’” ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’‘๐’๐’‚๐’๐’†๐’• ๐ŸŒŽ๐ŸŒ๐ŸŒ. ๐‘จ ๐’“๐’†๐’‚๐’ ๐’˜๐’‰๐’Š๐’”๐’Œ๐’†๐’š ๐’๐’๐’—๐’†๐’“ ๐Ÿฅƒ ๐’‚๐’๐’… ๐‘บ๐’‚๐’๐’๐’๐’,๐Ÿค , ๐’๐’๐’• ๐’•๐’ ๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’‚๐’“๐’ˆ๐’† ๐’“๐’๐’–๐’๐’… ๐’•๐’‚๐’ƒ๐’๐’† ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’๐’‚๐’“๐’ˆ๐’† ๐’„๐’‚๐’“๐’…๐’” ๐Ÿ—บ๏ธ ๐’‚๐’๐’… ๐’Š๐’”๐’๐’‚๐’๐’…๐’” ๐Ÿ—พ ๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’”๐’Ž๐’๐’Œ๐’† ๐’ƒ๐’Š๐’ˆ ๐’„๐’๐’๐’… ๐’„๐’Š๐’ˆ๐’‚๐’“ ๐Ÿšฌ ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’Ž๐’Š๐’…๐’…๐’๐’† ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’‚๐’Ž๐’‘ ๐Ÿ’ก ๐’Š๐’๐’†๐’“๐’• ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’‚๐’”๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’” ๐’๐’‡ ๐‘ช๐’๐’๐’… ๐‘ช๐’‚๐’”๐’†๐’” ๐’๐’‡ ๐‘ญ๐‘ฐ๐‘ฉ ๐Ÿš“ ๐Ÿ‘ฎโ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธ, ๐‘จ๐’ˆ๐’†๐’๐’• ๐‘ด๐’–๐’๐’…๐’†๐’“ & ๐‘บ๐’„๐’–๐’๐’๐’š, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’”๐’๐’๐’ˆ๐’‚๐’๐’” (๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’•๐’“๐’–๐’•๐’‰ ๐’Š๐’” ๐’†๐’๐’”๐’†๐’˜๐’‰๐’†๐’“๐’†).


๐‘ต๐’†๐’—๐’†๐’“ ๐’ˆ๐’ ๐’๐’†๐’‚๐’“ ๐’‰๐’Š๐’” ๐Ÿ ๐’ˆ๐’Š๐’“๐’๐’”, (๐‘จ๐’๐’š ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ& ๐‘ฑ๐’๐’š ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ) ๐’ƒ๐’†๐’„๐’‚๐’–๐’”๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’”๐’†๐’† ๐’‚ ๐’ƒ๐’Š๐’ˆ ๐’ƒ๐’–๐’„๐’Œ๐’”๐’‰๐’๐’• ๐’‚๐’‘๐’‘๐’“๐’๐’‚๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’๐’–, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’ˆ๐’Š๐’“๐’๐’š ๐Ÿ–๐ŸŽ๐’” ๐‘ท๐’Š๐’Ž๐’‘ ๐’๐’๐’ˆ๐’๐’” ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐‘ญ๐’–๐’•๐’–๐’“๐’† ๐‘ฎ๐’๐’…๐’…๐’†๐’”๐’” ๐ŸŽ‘๐Ÿฆ… ๐’‚๐’๐’”๐’ ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’…๐’Š๐’‡๐’‡๐’†๐’“๐’†๐’๐’•๐’๐’š ๐’ƒ๐’š ๐‘ณ๐’–๐’๐’† ๐Ÿ‘ธ๐Ÿป, ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’˜๐’‰๐’ ๐’Š๐’” ๐’”๐’‰๐’†? ๐‘ฉ๐’–๐’• ๐’…๐’๐’'๐’• ๐’‡๐’๐’“๐’ˆ๐’†๐’•, ๐‘พ๐’Š๐’๐’๐’š ๐Ÿ˜Ž ๐’‚๐’๐’… ๐’‰๐’Š๐’” ๐Ÿ ๐’…๐’‚๐’–๐’ˆ๐’‰๐’•๐’†๐’“๐’” ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ ๐’‚๐’“๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’๐’–๐’๐’…๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‡๐’‚๐’•๐’‰๐’†๐’“ ๐’‚๐’๐’… ๐’Ž๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“ ๐’‰๐’†๐’Š๐’“๐’” ๐’๐’‡โ€ฆ ๐’€๐’†๐’‚๐’‰, ๐‘ป๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’ˆ๐’Š๐’“๐’๐’”, ๐‘จ๐’๐’š ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ & ๐‘ฑ๐’๐’š๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ, ๐Ÿ ๐’ƒ๐’†๐’‚๐’–๐’•๐’Š๐’‡๐’–๐’ ๐’Ž๐’†๐’“๐’Ž๐’‚๐’Š๐’…๐’” ๐Ÿงœโ€โ™€๏ธ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’”๐’•๐’‚๐’“๐’“๐’š ๐’‡๐’๐’‚๐’ˆ๐’” โœจ, ๐’˜๐’๐’“๐’•๐’‰๐’š ๐’๐’‡ ๐’‚ ๐’—๐’๐’„๐’‚๐’ ๐’ƒ๐’†๐’‚๐’–๐’•๐’š, ๐’˜๐’‚๐’•๐’„๐’‰ ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’, ๐’˜๐’‰๐’‚๐’• ๐’‡๐’–๐’„๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ƒ๐’†๐’‚๐’–๐’•๐’Š๐’‡๐’–๐’ ๐’๐’Š๐’‡๐’† ๐’Ž๐’š ๐’‡๐’“๐’Š๐’†๐’๐’… ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’‚๐’๐’‚๐’” ๐’‚๐’‘๐’‘๐’†๐’‚๐’“๐’‚๐’๐’„๐’†๐’” ๐’‚๐’“๐’† ๐’…๐’†๐’„๐’†๐’‘๐’•๐’Š๐’—๐’†.


๐‘ด๐’†๐’“๐’Ž๐’‚๐’Š๐’…๐’” ๐Ÿงœโ€โ™€๏ธ, ๐‘ฐ ๐’Œ๐’๐’๐’˜ ๐’‚๐’ƒ๐’๐’–๐’•, ๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’ƒ๐’๐’–๐’• ๐’…๐’๐’๐’“ ๐’๐’‡ ๐’Ž๐’š ๐’๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐‘ช๐’๐’Š๐’ ๐Ÿ’ ๐Ÿš˜ ๐Ÿš— ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‘๐’‚๐’”๐’•,ย ๐’š๐’†๐’‚๐’‰ ๐’‚ ๐’๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’•๐’๐’–๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“ ๐’„๐’‚๐’“ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’”๐’‚๐’๐’… ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’“๐’Š๐’๐’• ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’๐’”๐’† ๐’‚๐’๐’„๐’Š๐’†๐’๐’• ๐’๐’‚๐’๐’…๐’” ๐’”๐’‰๐’๐’˜๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ƒ๐’š ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’˜๐’Š๐’๐’… ๐Ÿƒ... ๐’€๐’†๐’‚๐’‰, ๐’ˆ๐’Š๐’“๐’๐’”, ๐’˜๐’๐’Ž๐’†๐’, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’“๐’†๐’‡๐’๐’†๐’„๐’• ๐’๐’‡ ๐‘ฎ๐’๐’…๐’…๐’†๐’”๐’” ๐ŸŽ‘, ๐’•๐’‰๐’†๐’š / ๐‘บ๐’‰๐’† ๐’…๐’๐’'๐’• ๐’‚๐’‡๐’“๐’‚๐’Š๐’… ๐’๐’‡ ๐’๐’๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’†๐’š ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’‚๐’๐’˜๐’‚๐’š๐’” ๐’ƒ๐’† ๐’๐’๐’š๐’‚๐’, ๐’“๐’†๐’‚๐’…๐’š ๐’•๐’ ๐’…๐’ ๐’‚๐’๐’š๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‡๐’๐’“ ๐’Œ๐’†๐’†๐’‘ ๐’š๐’๐’– ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‰๐’†๐’“. ๐‘ฌ๐’—๐’†๐’ ๐’Š๐’ ๐’‰๐’๐’”๐’‘๐’Š๐’•๐’‚๐’ ๐Ÿฅ ๐’‘๐’‚๐’“๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’๐’•๐’”. ๐‘พ๐’‰๐’†๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’š/๐’”๐’‰๐’† ๐’Œ๐’Š๐’๐’๐’” ๐’š๐’๐’– ๐’‚๐’๐’… ๐’ƒ๐’Š๐’•๐’†๐’” ๐’š๐’๐’–, ๐’Š๐’•'๐’” ๐’ƒ๐’š ๐’๐’๐’—๐’† ๐Ÿ’–๐Ÿ’• ๐’‰๐’Š๐’…๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’‘๐’‚๐’Š๐’๐’”, ๐’š๐’†๐’‚๐’‰, ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’‚๐’“๐’† ๐’Ž๐’†๐’“๐’Ž๐’‚๐’Š๐’…๐’” ๐Ÿงœ โ™€๏ธ. ๐’€๐’†๐’‚๐’‰ ๐‘ฐ ๐’Œ๐’๐’๐’˜, ๐‘ฐ'๐’Ž ๐’„๐’“๐’‚๐’›๐’š ๐’ƒ๐’–๐’• ๐‘ฐ ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’“๐’†๐’‚๐’ ๐’…๐’†๐’‡๐’Š๐’๐’Š๐’•๐’Š๐’๐’๐’” ๐’๐’‡ ๐’˜๐’๐’Ž๐’†๐’, ๐’ƒ๐’†๐’‚๐’–๐’•๐’Š๐’‡๐’–๐’ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’๐’†๐’†๐’‘๐’Š๐’๐’ˆ ๐’—๐’๐’Š๐’„๐’†๐’” ๐’…๐’‚๐’๐’„๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’˜๐’‚๐’—๐’†๐’” ๐ŸŒŠ..


๐‘ฐ ๐’˜๐’‚๐’” ๐’๐’๐’๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‡๐’๐’“ ๐’‰๐’†๐’“, ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’•๐’๐’˜๐’ ๐‘ด๐’š๐’”๐’•๐’Š๐’„ ๐‘จ๐’“๐’“๐’๐’˜ ๐Ÿน ๐‘ช๐’Š๐’•๐’š, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’Ž๐’š ๐’๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐‘ช๐’๐’Š๐’ ๐Ÿ’๐Ÿš—, ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’”๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’Š๐’Ž๐’†๐’”, ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’Š๐’‡๐’† ๐’”๐’‰๐’๐’˜ ๐’–๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’ˆ๐’–๐’Š๐’…๐’† ๐’–๐’” ๐’๐’ ๐’Ž๐’Š๐’“๐’‚๐’„๐’๐’†๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’–๐’๐’‡๐’๐’“๐’ˆ๐’†๐’•๐’•๐’‚๐’ƒ๐’๐’† ๐’†๐’๐’„๐’๐’–๐’๐’•๐’†๐’“๐’” ๐’„๐’‚๐’ ๐’ƒ๐’† ๐’˜๐’“๐’Š๐’•๐’•๐’†๐’ ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’“๐’†๐’‚๐’๐’Š๐’•๐’š ๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’ƒ๐’๐’–๐’• ๐‘ณ๐’–๐’๐’†. ๐‘ฉ๐’–๐’• ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’˜๐’‚๐’” ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’‚ ๐’‘๐’‚๐’”๐’•. ๐‘ซ๐’ ๐’š๐’๐’– ๐’“๐’†๐’Ž๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“ ? ๐‘ฌ๐’Ž๐’ƒ๐’“๐’๐’Š๐’…๐’†๐’“ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’…๐’“๐’†๐’”๐’” ๐Ÿ‘— ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’Š๐’‡๐’• ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’†๐’—๐’†๐’“, ๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’‚๐’“๐’† ๐’‡๐’†๐’‚๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’” ๐Ÿฆ…๐’‚๐’๐’… ๐’‰๐’†๐’Š๐’“๐’†๐’”๐’”๐’†๐’” ๐Ÿน๐Ÿฅป๐Ÿฆ…๐ŸŽ‘ ๐’๐’๐’˜. ๐‘ฉ๐’–๐’• ๐’˜๐’‰๐’ ๐’Š๐’” ๐’”๐’‰๐’†? ๐‘จ๐’๐’… ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’”๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’†?


๐‘ป๐’‰๐’Š๐’” ๐’‡๐’–๐’„๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’”๐’”๐’–๐’† ๐’ƒ๐’“๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’”๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’“๐’”.


๐‘จ๐’๐’… ๐‘ณ๐’–๐’๐’† ? ๐‘บ๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’Š๐’Ž๐’†๐’” ๐’š๐’๐’– ๐’‡๐’Š๐’๐’… ๐’๐’–๐’• ๐’š๐’๐’–๐’“๐’”๐’†๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’š๐’๐’– ๐’˜๐’†๐’“๐’†๐’'๐’• ๐’š๐’๐’–๐’“๐’”๐’†๐’๐’‡, ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’“๐’†๐’‚๐’ ๐’š๐’๐’–, ๐’š๐’๐’– ๐’Œ๐’๐’๐’˜ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’–๐’„๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’“๐’–๐’•๐’‰. ๐‘จ๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’š๐’๐’– ๐’‡๐’๐’“๐’ˆ๐’†๐’• ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’–๐’๐’Š๐’’๐’–๐’† ๐’๐’ƒ๐’‹๐’†๐’„๐’•๐’Š๐’—๐’†, ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’…๐’“๐’†๐’”๐’” ๐Ÿ‘— ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’†๐’™๐’‚๐’Ž๐’‘๐’๐’†, ๐’š๐’๐’– ๐’‡๐’๐’“๐’ˆ๐’†๐’• ๐’‚๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’๐’”๐’† ๐’”๐’Ž๐’Š๐’๐’†๐’” ๐Ÿ™‚ ๐’‚๐’๐’… ๐’˜๐’๐’Ž๐’†๐’ ๐’˜๐’‰๐’ ๐’ˆ๐’Š๐’—๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’•๐’Š๐’Ž๐’† ๐Ÿ•’๐Ÿ•ฅ๐Ÿ• ๐’•๐’ ๐’‡๐’–๐’๐’‡๐’Š๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’…๐’“๐’†๐’‚๐’Ž๐’” ๐’๐’‡ ๐’๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’ˆ๐’Š๐’“๐’๐’” ๐Ÿ‘ธ๐Ÿป, ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’…๐’–๐’•๐’š ๐’„๐’‚๐’๐’๐’†๐’… ๐’Ž๐’† ๐’•๐’ ๐’”๐’‚๐’—๐’† ๐’•๐’‰๐’†๐’Ž ๐’Š๐’ ๐’‚ ๐’”๐’†๐’๐’”๐’†, ๐’”๐’‚๐’—๐’† ๐’‰๐’†๐’“ ๐’†๐’”๐’‘๐’†๐’„๐’Š๐’‚๐’๐’๐’š, ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’” ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’๐’๐’” ๐’•๐’๐’. ๐‘ฐ ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’”๐’‚๐’š ๐’•๐’ ๐’Š๐’๐’”๐’Š๐’…๐’† ๐’Ž๐’†๐’”๐’†๐’๐’‡ ๐’†๐’”๐’‘๐’†๐’„๐’Š๐’‚๐’๐’๐’š ๐’‰๐’†๐’“, ๐’‚๐’๐’… ๐‘ฐ ๐’˜๐’‚๐’” ๐’Š๐’ ๐’…๐’‚๐’๐’ˆ๐’†๐’“ ๐’•๐’๐’, ๐’‡๐’๐’“ ๐’‚๐’๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“ ๐’”๐’•๐’๐’“๐’š, ๐’‚ ๐’…๐’Š๐’”๐’„๐’๐’—๐’†๐’“๐’š ๐’‡๐’๐’“ ๐’”๐’๐’Ž๐’†.


๐‘บ๐’ ๐’‚๐’“๐’† ๐’˜๐’† ๐’ˆ๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’”๐’๐’๐’?ย  ๐‘น๐’†๐’‚๐’…๐’š ๐’‡๐’๐’“ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’†๐’˜ ๐’‚๐’…๐’—๐’†๐’๐’•๐’–๐’“๐’†? ๐Ÿ๐Ÿ”.๐ŸŽ๐Ÿ‘.๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘.


๐‘ช๐’๐’Ž๐’† ! ๐‘พ๐’† ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’ (๐‘จ๐’Ž๐’†๐’“๐’Š๐’„๐’‚ ๐’ƒ๐’š ๐‘ณ๐’๐’๐’…๐’๐’๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽค๐ŸŽค) ๐’๐’๐’• ๐‘ณ๐’๐’๐’…๐’๐’ ๐‘ช๐’Š๐’•๐’š ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’ƒ๐’๐’–๐’• ๐‘ณ๐’๐’๐’๐’š ๐Ÿ™‹, ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’˜๐’Š๐’๐’ˆ๐’†๐’… ๐’„๐’‚๐’“ ๐’”๐’‚๐’๐’†๐’”๐’Ž๐’‚๐’ ๐Ÿ‘”โ˜•๐’‚๐’๐’… ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‰๐’Š๐’” ๐’Ž๐’š๐’”๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’–๐’” ๐’…๐’๐’–๐’ƒ๐’๐’† ๐’๐’Š๐’‡๐’† ๐Ÿ˜Ž. ๐‘ป๐’‰๐’Š๐’” ๐’ˆ๐’๐’๐’… ๐’‡๐’“๐’Š๐’†๐’๐’… ๐’๐’‡ ๐‘พ๐’Š๐’๐’๐’š ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‰๐’Š๐’” ๐’•๐’๐’˜๐’†๐’“ ๐’‚๐’๐’… ๐’‰๐’Š๐’” ๐’ƒ๐’Š๐’ˆ ๐’„๐’๐’๐’„๐’Œ, ๐’š๐’†๐’‚๐’‰ ๐’๐’Š๐’‡๐’† ๐’ˆ๐’๐’†๐’” ๐’๐’,ย ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’๐’๐’˜. ๐‘ฐ'๐’Ž ๐’•๐’‚๐’๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’๐’– ๐’‚๐’ƒ๐’๐’–๐’• ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’๐’… ๐‘พ๐’†๐’”๐’• ๐‘ช๐’‚๐’๐’Š๐’‡๐’๐’“๐’๐’Š๐’‚๐’ ๐’„๐’๐’‚๐’”๐’•, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’Š๐’•๐’” ๐’๐’๐’… ๐’”๐’„๐’‰๐’๐’๐’ ๐’„๐’‚๐’”๐’”๐’†๐’•๐’•๐’† ๐Ÿ“ผ๐Ÿ“ป๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’”๐’๐’–๐’๐’… ๐’‡๐’“๐’๐’Ž ๐‘บ๐’‚๐’๐’•๐’‚ ๐‘ด๐’๐’๐’Š๐’„๐’‚, ๐’˜๐’‰๐’Š๐’„๐’‰ ๐‘ฐ ๐’Ž๐’š๐’”๐’†๐’๐’‡ ๐’Œ๐’๐’†๐’˜ ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’˜๐’‰๐’Š๐’„๐’‰ ๐‘ฐ ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’•๐’‚๐’Œ๐’† ๐’‚๐’˜๐’‚๐’š ๐’˜๐’‰๐’†๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’˜๐’‚๐’—๐’†๐’” ๐ŸŒŠ ๐’„๐’‚๐’“๐’“๐’š ๐’Ž๐’† ๐’‚๐’˜๐’‚๐’š ๐’†๐’•๐’†๐’“๐’๐’‚๐’๐’๐’š, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‰๐’†๐’“, ๐‘ด๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“ ๐‘ฌ๐’‚๐’“๐’•๐’‰ ๐ŸŒ . ๐‘ฐ ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’Ž๐’‚๐’Œ๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’Š๐’•


. . ๐‘จ๐’๐’… ๐’š๐’๐’– ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿ‘€ ๐’”๐’...


๐’€๐’†๐’‚๐’‰ ๐’˜๐’‰๐’‚๐’• ๐’‡๐’–๐’„๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’”๐’•๐’๐’“๐’š, ๐’Š๐’• ๐’…๐’†๐’”๐’†๐’“๐’—๐’†๐’” ๐’•๐’ ๐’ƒ๐’† ๐’”๐’‰๐’‚๐’“๐’†๐’… ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’š๐’๐’–, ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’˜๐’‰๐’‚๐’• ๐’‡๐’–๐’„๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’”๐’•๐’๐’“๐’š...


๐‘พ๐’‰๐’‚๐’• ๐’…๐’ ๐’š๐’๐’– ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’•๐’ ๐’”๐’‚๐’š, ๐’”๐’•๐’๐’“๐’Š๐’†๐’” ๐’๐’‡ ๐’…๐’“๐’–๐’ˆ๐’”, ๐’‚๐’๐’„๐’๐’‰๐’๐’, ๐’”๐’•๐’“๐’†๐’†๐’• ๐’“๐’‚๐’„๐’Š๐’๐’ˆ ๐Ÿ›ฃ๏ธ, ๐’ˆ๐’Š๐’“๐’๐’” ๐Ÿ‘ญ, ๐’ˆ๐’–๐’š๐’” ๐Ÿ‘ฌ, ๐‘ฐ'๐’Ž ๐’๐’๐’• ๐’”๐’•๐’–๐’‘๐’Š๐’…, ๐‘ฐ'๐’Ž ๐’˜๐’‚๐’•๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’๐’– ๐’•๐’๐’, ๐‘ฐ ๐’˜๐’‚๐’” ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’š๐’๐’–, ๐’š๐’†๐’‚๐’‰, ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’˜๐’๐’“๐’…๐’” ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‘๐’‚๐’”๐’• ๐’•๐’†๐’๐’”๐’†, ๐‘ฐ ๐’˜๐’‚๐’” ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’‚๐’๐’… ๐‘ฐ ๐’…๐’๐’'๐’• ๐’“๐’†๐’ˆ๐’“๐’†๐’• ๐’‚๐’๐’š๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ. ๐‘ต๐’†๐’—๐’†๐’“ ๐’“๐’†๐’ˆ๐’“๐’†๐’•, ๐’‚๐’” ๐’๐’๐’๐’ˆ ๐’‚๐’” ๐’Š๐’•'๐’” ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’๐’๐’š๐’‚๐’๐’•๐’š. ๐‘น๐’†๐’‚๐’…๐’š ๐’‡๐’๐’“ ๐’‚ "๐‘ฎ๐’๐’…๐’…๐’†๐’”๐’” ๐’๐’‡ ๐‘ป๐’‰๐’† ๐‘บ๐’–๐’๐’”๐’‰๐’Š๐’๐’† โ˜€๏ธ & ๐‘พ๐’Š๐’๐’…'๐’” ๐‘พ๐’‚๐’š๐Ÿƒ>>


๐‘ฐ'๐’Ž ๐’”๐’๐’“๐’“๐’š, ๐‘ฐ ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’•๐’ ๐’ˆ๐’ ๐’‚๐’˜๐’‚๐’š, ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’‚๐’“๐’“๐’‚๐’•๐’๐’“ ๐’Š๐’” ๐’‰๐’†๐’“๐’†,๐Ÿ‘ด๐Ÿป๐Ÿต, ๐‘ฐ'๐’๐’ ๐’ƒ๐’† ๐’ƒ๐’‚๐’„๐’Œ ๐‘ฐ ๐’‘๐’“๐’๐’Ž๐’Š๐’”๐’†.


๐‘จ๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’Š๐’”, ๐’Š๐’” ๐’‰๐’๐’˜ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’†๐’๐’… ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‘๐’‚๐’ˆ๐’† ๐’†๐’๐’…๐’”, ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’Ž๐’†๐’Ž๐’๐’“๐’Š๐’†๐’”, ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’Ž๐’†๐’Ž๐’๐’“๐’Š๐’†๐’”, ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’๐’‚๐’๐’…๐’”, ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’‚๐’๐’…๐’” ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’Š๐’“๐’…, ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’“๐’๐’‚๐’…๐’”, ๐’๐’๐’• ๐’‡๐’‚๐’“ ๐’‡๐’“๐’๐’Ž ๐‘ด๐’š๐’”๐’•๐’Š๐’„ ๐‘จ๐’“๐’“๐’๐’˜ ๐‘ช๐’Š๐’•๐’š, ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’˜๐’‰๐’‚๐’• ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’‰๐’‚๐’‘๐’‘๐’†๐’? ๐‘พ๐’‰๐’‚๐’• ๐’‰๐’‚๐’‘๐’‘๐’†๐’๐’†๐’…? ๐‘ฉ๐’–๐’• ๐’‡๐’Š๐’“๐’”๐’• ๐’˜๐’† ๐’”๐’‰๐’๐’–๐’๐’… ๐’ˆ๐’†๐’• ๐’•๐’ ๐’Œ๐’๐’๐’˜ ๐’†๐’‚๐’„๐’‰ ๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“.


Preview Reality :


Hey, don't touch my Clio IVย 


Willy's Spiritsย 
Willy's Spiritย 


ยฉCopyright & Law / Credit Video :

โžณ Logo Phoenix Orange & Blue :

https://fr.aliexpress.com/item/1005002115458366.html

โžณย  Hunger Games Mockingjay :ย 

Lionsgate :

https://www.lionsgate.com

https://www.lionsgate.com/franchises/the-hunger-games

โžณ Chevy Impala 1967 Supernatural :ย 

WarnerBros :

https://www.warnerbros.com

https://www.youtube.com/show/SCJ4QDhiI29yqzqUqJc6RLGQ?season=1&sbp=CgExGhoKGFVDNGpNZEdCbDNvMlRJUm9JQU13Q1lEdw%253D%253D

โžณย  Aly & Aj - Blue Dress (Clip Video) :

https://www.sunsetsound.com

https://www.youtube.com/watch?v=VvrdDAEljSg

https://music.apple.com/us/song/blue-dress/1663569536

โžณย  Aly & Aj - Pretty Place (Clip Video) :

https://www.sunsetsound.com

https://www.youtube.com/watch?v=NxpW4B3WBg8

https://music.apple.com/fr/album/pretty-places-single/1550280905

โžณ Tim McGraw - Neon Church (Clip Video) :

https://www.sonymusic.com/labels/columbia-nashville/

https://www.youtube.com/watch?v=1GEkRf8YmrE

https://music.apple.com/cd/music-video/neon-church/1563270791

โžณ BattleShipย 

https://www.nbcuniversal.com

https://www.youtube.com/watch?v=uBVvhR8VFek

โžณ 24 Heures Le Mansย 

https://www.fia.com/

https://www.24h-lemans.com

https://www.youtube.com/@24heuresdumans


Music & Original Song :

โžณ Ginger - Gasoline (Verset's Wings Version)

https://www.riaa.com

โžณ HeavenWard - Gasoline

https://en.wikipedia.org/wiki/Ginger_(band)

https://music.apple.com/us/album/gasoline-single/1677459101


Note ๐Ÿ—’๏ธ๐Ÿ“:

------------ย 

All others videos aren't official medias and can to be personals videos, for free uses and no (((to search))) (((to have))) money by peoples already famous or others companies because,โš ๏ธI'm not here for thisโš ๏ธ,ย it's just by passion and write my versets. This story based on a true story, all persons keep and will keep their anonymous by simple respect laws & federals and their lifes privates and it's a way to tell them, Thank but really.ย 


โžณ All words and representative videos will be and are under forms poetry.ย  This is a call for respect and order, about all these peoples who lived or (are living) this story, around this date 26.03.2018. A respect and recognition about these heroes or not, it is not this question. Any illegal downloading, or simples uploads about distortion videos sequences (Copyrights & Laws or Personals Videos), just for send propaganda, hatred, insulting images, and rudeness through jokes can be considered as Violation about these groups of persons owning rights.ย 


Please take aware, these videos can to be from UNESCO historical symbols, Areas or Houses protected and classified heritage, but also Governments, UN, WHO,Armed Forces, artists, and foundations of social groups such as Greenpeace, LGBT, feminist, and ONG, will can and will take measures legal proceedings, to be likely consider you... followed by the courts & authorities...


I wish to remind you, THIS is just a story based on true elements, but distorted with forms poetryans and metaphors senses. So please respect anyone playing these (fictional) roles.


0 Kudos

Comments

Comments disabled.