โ˜†

my sister got me boba (watermelon tea cherry boba) amd im so happy its so yummy!! it tastes like thosee watermelon sour patch kids


0 Kudos